Šių metų ETH banginių skaičius pakilo į naują visų laikų rekordą: „Santiment“

Jurijus Molchanas Naujausi analizės duomenys rodo, kad didelių „Ethereum“ piniginių skaičius parodė didžiulį…

ETH / USD 2338 techninio atsparumo bandymas: Sally Ho techninė analizė 21 m. Balandžio 2021 d. ETH

Ethereum (ETH / USD) Azijos sesijos pradžioje įsitvirtino, kai pora įvertino 2342.22…

Ethereum banginiai visų laikų aukštyje, nes ETH sprogsta nuo Bitcoin

Nors kai kurie prekybininkai paniką pardavė per neseniai įvykusią visos rinkos katastrofą, „Ethereum“ banginiai ir toliau kaupė didžiulę…

„PayPal“ „Venmo“ papildo BTC, ETH, LTC ir BCH palaikymą

„Venmo“, „PayPal“ priklausanti „peer-to-peer“ mobiliųjų mokėjimų paslauga, neseniai įdiegė palaikymo sistemą, leidžiančią…

【、 報 、 „WeWork“ 、 暗号 資産 の 済 と 決 手段 と し て の 利用 開始 を 発 表 は 対 応 は BTC 、 ETH 、 USDC 、 PAX な ど)

4 „20“ 2あ る BitPay お よ び 米 ナ ス ダ ッ ク 上場 企業 で あ る Coinbase と の パ ー ト ナ ー シ ッ プ に よ り 実 現 し た .BitPay を 通 じ て WeWork は, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), JAV dolerių moneta (USDC), Paxos (PAX), お よ び 他 の い く つ か の 暗号資産 を 提供 物 の 支 払 い と し て 受 け 入 れ る 予 定 だ. ま た 発 表 に よ る と WeWork は, B / S 上 で 支 払 い 対 応 通貨 の 保有 を す る と の こ と だ. そ し て Coinbase は 暗号 資産 を 使用 し て 支 払 い を 行 う 最初 の WeWork メ ン バ ーと な っ た. WeWork の Vadovas で あ る サ ン デ ィ ー プ · マ ト ラ ニ (Sandeep Mathrani) 氏 は 「WeWork の 強 み は, 世界 中 の メ ン バ ー の 多 様 な ニ ー ズ に 合 わ せ て 進化 し, 最適 に 対 応 す る 能力 に あ り ま す. 当 社 の メ ン バ ーベ ー ス が フ ィ ン テ ッ ク 分野 で 成長 を 続 け る 中, 彼 ら の ニ ー ズ に 適 応 し, あ た ら し い 経 済 に サ ー ビ ス を 提供 す る 当 社 の 能力 も 同 様 で す .WeWork は 常 に 革新 的 な テ ク ノ ロ ジ ー の 最 前線 に い て, メ ン バ ー を サ ポ ー ト す る 新 し い方法 を 見 つ け て き ま し た. 暗号 資産 を メ ン バ ー に 受 け 入 れ ら れ る 支 払 い 方法 と し て 追加 す る こ と で, 提供 す る オ プ シ ョ ン 性 を 拡 大 す る こ と は 理 に か な っ て い ま す 」と 述 べ て い る. WeWork の 会長 で あ り, ソ フ ト バ ン ク グ ル ー プ· イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル の Vadovas で あ る マ ル セ ロ · ク ラ ウ レ (Marcelo Claure) 氏 は 「未来 の ワ ー ク プ レ イ ス と ビ ジ ネ ス に つ い て 考 え る と き, 暗号 資産 を そ の 会話 の 中心 に 考 え な け れ ば な り ま せ ん. 暗号 資産 は, よ り 強固 な グ ロ ー バ ル 経 済の 構築 に 役 立 つ も の で あ り, WeWork の 発 表 は, イ ノ ベ ー シ ョ ン だ け で な く, グ ロ ー バ ル に フ ォ ー カ ス し た ビ ジ ネ ス で あ る こ と へ の 同 社 の コ ミ ッ ト メ ン ト を 示 す も の で す. WeWork は, メ ン バ ー に 便利 な 支 払 い 手段 を 提供 す る こ と がで き, 非常 に エ キ サ イ テ ィ ン グ で す. 私 は, こ の 技術 が 現在 お よ び 将来 の メ ン バ ー に 提供 で き る 価 値 を 認識 す る た め に, WeWork が 一 歩 を 踏 み 出 し た こ と を 非常 に 嬉 し く 思 い ま す 」と コ メ ン ト し て い る. BitPay のGeneralinis direktorius (あ る ス テ ィ ー ン ン ・ ペ ア (Stephenas Pai „r“, „BitPay“, „暗号 暗号 が フ ィ ン ッ ク と 決 済 の 未来 で あ る と じ て お り 、 私 た ち の 目標 ork ork W W り り り り り り W 受 受 受 取 り り 受 り W W り W り り W W W W り W W W り り り り W W W W り W W W W W W , ク レ ジ ッ ト カ ー ド よ り も 安 く て 簡 単 で XNUMX 兆 円 以上 の 価 値 が あ る コ ミ ュ ニ テ ィ を 活用 し た 革新 的 な 支 払 い 方法 を 顧客 に 提供 し て い ま す 」と コ メ ン ト し て い る. ...

ETH kainų prognozė 2,000 USD | Kriptopolitas

TL; DR suskirstymas ETH kainų prognozė rodo „Ethereum“ naujausią kainos atmetimą 50 paprastų slenkančių vidurkių…

ETH kovoja dėl kritinės trumpalaikės paramos

ETH / USD - „Bulls Battle“, kad išliktų aukščiau .382 Fib & 20 dienų MA palaikymo pagrindiniai palaikymo lygiai:…

600 tūkstančių ETH įtraukė į „Kraken- The Cryptonomist“

„Kraken“ paskelbė, kad pasiekė 600,000 2.0 ETH dalyvaudamas „Ethereum XNUMX Beacon“…

„Bitcoin“ praranda pagrindinę paramą, kai meškos tęsiasi: ETH nukrito link $ 2K („Market Watch“)

„Bitcoin“ nesugebėjo tęsti savo atsigavimo ir sumažėjo maždaug 4% iki mažiau nei 54,000 XNUMX USD.…

„Ethereum“ kainų analizė: ETH koreguoja mažesnę, 2,000 USD turi raktą

„Ethereum“ kaina vėl pradėjo smukti nuo gerokai daugiau nei 2,400 XNUMX USD, palyginti su JAV doleriu. ETH kaina…

ETH sumažėja iki 2,000 USD, nes nuostoliai siekia 2,000 USD

reklama Ethereum atmetė 50 SMA keturių valandų grafike. Eterio jaučiai kovoja, kad apsaugotų ...

BTC, ETH ir XRP kainų analizė balandžio 19 d

Po nedidelio atšokimo vakar dauguma monetų toliau prekiauja raudonojoje zonoje. Tačiau…

ETH / USD „Bulls“ laukia spaudos virš 2274 m.: Sally Ho techninė analizė 20 m. Balandžio 2021 d. ETH

Ethereum (ETH / USD) Azijos sesijos pradžioje pastebėjo tam tikrą pelną, kai pora įvertino…

Kainų analizė 4/19: BTC, ETH, BNB, XRP, DOGE, ADA, DOT, LTC, BCH, UNI

Po pirminio perpardavimo prekybininkai stengiasi išlaikyti pagalbos mitingo pagreitį ...

Savaitės kriptografinių kainų analizė balandžio 19 d .: BTC, ETH, LINK, DOT, VET 

TL; DR „Breakdown Crypto“ rinkose praėjusią savaitę įvyko staigūs kritimai. „Vechain“ yra viena iš retų monetų…

Keturios geriausios kriptovaliutos, kurias galite žiūrėti šią savaitę: BTC, ETH, BNB, DOGE.

Praėjusi savaitė buvo kupina dramos, nes kriptografijos rinka sukrėtė ir nuo bangų, ir nuo kritimo.

„Tether“ (USDT) aktyvūs adresai TRON (TRX) ir „Ethereum“ (ETH) pasiekia 6 milijonus

„CoinMetrics“ duomenys rodo, kad bendras aktyvių „Tether“ (USDT) „stablecoin“ adresų skaičius viršijo 6 milijonus.

Rinką drebinantis savaitgalis nusistovi, nes ETH išlieka stipri | Prekybos idėjos „OKEx“ akademija

Nors SOL nepaisė šio savaitgalio sąvartyno, altcoinas pradeda trauktis, nes lieka ETH ...

ETH / USD geriau patikrinus 2000 paveikslą maršruto metu: Sally Ho techninė analizė 19 m. Balandžio 2021 d. ETH

Ethereum (ETH / USD) Azijos sesijos pradžioje pelnė pelną, kai pora padidėjo iki 2258.14…

„Ethereum“ kainos prognozė: ETH / USD smarkiai pratęsia pataisos judėjimą žemyn, vidutiniškai įvertinant 2,600 USD atsparumo lygį

„Ethereum“ kainų prognozė - balandžio 18 d. Dabar ETH / USD buvo nepastovus žingsnis…

ETH / USD sumažėja iki 2000 USD palaikymo; Turi riziką, kad gali prasiveržti žemyn

ETH kainos prognozė - balandžio 18 d. Ethereum kaina matoma žemiau klavišo ...

BTC, ETH, XRP, ADA, BNB ir DOT kainų analizė balandžio 18 d

Kriptovaliutų rinka ką tik susidūrė su vienu didžiausių šiukšlių pastarojoje atmintyje. Beveik visi…

„Bitcoin“ (BTC), „Ethereum“ (ETH), „Ripple“ (XRP)

„Bitcoin“ (BTC) kainų analizė „Bitcoin“ žlugo beveik 15% nuo šiandieninės 60,000 XNUMX USD atidarymo kainos ir pasiekė ...

„Ethereum“ kainos prognozė: ETH pakartotinai išbandys 2000 USD paramą

Tikimasi, kad TL; DR suskaidymo „Ethereum“ kaina nukris žemiau 2100 USD. Artimiausias palaikymo lygis yra 2150 USD…

Ethereum (ETH) nustato naują ATH, tačiau akys giliau koreguoja

reklama ETH kaina pasiekia 2550 USD ATH. Meškos valdo viršutinę kanalo tendenciją ...

ETH / USD testai 2320 Techninė pagalba: Sally Ho techninė analizė 18 m. Balandžio 2021 d. ETH

Ethereum (ETH / USD) Azijos sesijos pradžioje sklandė aukščiau, kai pora padidėjo iki 2397.30 ...

„Ethereum ETF“ patvirtino, kol ETH duoda „Bullish Signals“

Kanados Ontarijo vertybinių popierių komisija (OSC) patvirtino keturis Ethereum biržoje prekiaujamus fondus (ETF)…

Bendra „Ethereum“, įtraukto į ETH 2.0 sutartį, vertė viršija 9.5 mlrd. USD - nauja ATH

Jurijus Molchanas Bendra vertė, užfiksuota „Ethereum 2.0“ indėlių sutartyje, išaugo virš 9.5 mlrd. USD,…

Kanada patvirtina pirmąją tiesioginio saugojimo ETH ETF pasaulyje taikydama tikslines investicijas

Kanados vertybinių popierių reguliavimo institucijos patvirtino pirmąją pasaulyje tiesioginę Ether ETF saugyklą ...

BTC, ETH, LINK ir ADA kainų analizė balandžio 17 d

Savaitgalis prasidėjo kriptovaliutų rinkos augimu po vakarykščio sąvartyno. Dauguma…